προγραμματα εσπα

Η DIAS financial & energy, καταρτίζει και υλοποιεί επιχειρηματικά σχέδια στο πλαίσιο των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Τα έμπειρα στελέχη μας αναλαμβάνουν την συμβουλευτική δράση καθ’ όλη τη διάρκεια των έργων και την διεκπαιρέωση των διαδικασιών που απαιτούνται από τους ενδιάμεσους φορείς του ΕΣΠΑ.