δικαιολογητικά

Για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον δικαιολογητικά απαραίτητα είναι:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ
  • Αποδεικτικά εισοδήματος ως κάτωθι:

εξοικονομώ κατ οίκον δικαιολογητικά για μισθωτούς/συνταξιούχους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 2 ετών ή σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Δήλωση ακινήτων Ε9 (2005) ή ΕΤΑΚ
  • Για μισθωτούς, τελευταία απόδειξη μισθοδοσίας (σφραγισμένη από την εταιρεία για ιδιωτικούς υπαλλήλους)
  • Για συνταξιούχους, τριμηνιαία εκκαθάριση σύνταξης ή το τελευταία απόκομμα πληρωμής σύνταξης.

εξοικονομώ κατ οίκον δικαιολογητικά για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες:

  • Εκκαθαριστικά σημειώματα 2 τελευταίων ετών.
  • Ε3 δύο τελευταίων οικονομικών ετών, που να αποδεικνύουν τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

εξοικονομώ κατ οίκον δικαιολογητικά για Αγρότες – Κτηνοτρόφους:

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) των τελευταίων 2 οικονομικών ετών
  • Δήλωση Ε9 (2005) ή ΕΤΑΚ