εξοικονόμηση κατ οίκον Θεσσαλονίκη

Το εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,43 εκ. €, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέρχεται στα 25.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ επιδοτεί εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε κύριες κατοικίες και μόνο (μονοκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και πολυκατοικίες στο σύνολό τους) οι οποίες βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (νέου ΚΕΝΑΚ) έχουν καταταχθεί σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και υφίστανται νόμιμα. Τα κτίρια στη χώρα μας είναι αρκετά ενεργοβόρα κι αυτό οφείλεται κυρίως στην παλαιότητά τους και στην πεπερασμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Έτσι λοιπόν συναντάμε κτίρια με ελλιπή θερμομόνωση, με κουφώματα παλαιάς τεχνολογίας, με συστήματα θέρμανσης ανεπαρκώς συντηρημένα κτλ. Γιαυτό η DIAS financial & energy αναλαμβάνει ολοκληρωμένα την συμβουλευτική δράση και την υλοποίηση των παρεμβάσεων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.

Το εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ διαφοροποιείται από το προηγούμενο πρόγραμμα ως προς τις εισοδηματικές κατηγορίες και τα ποσοστά επιδότησης για κάθε μία από αυτές. Επίσης, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια, και μόνο αν ο ίδιος το επιθυμεί να κάνει αίτηση λήψης άτοκου δανείου ή να κάνει χρήση και των δύο συνδυαστικά.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους (δυνατότητα επιλογής Σύμβουλου Έργου) και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του ΕΤΕΑΝ.

Επισήμανση, δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί το ΦΕΚ και τα Παραρτήματα του Οδηγού του Προγράμματος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί στις 08/03/2018 (νέα ημερομηνία).

Το σημαντικότερο όφελος που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από το πρόγραμμα είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, η οποία συνεπάγεται και μειωμένα λειτουργικά έξοδα για το κτίριο.